Administrativ medarbejder til Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalgssekretariat

Har du lyst til at arbejde med nærdemokrati, offentlig administration og borgerinddragelse? Kan du planlægge og gennemføre lokaludvalgets og borgernes projekter, så alle er tilfredse? Trives du med administrationsopgaver og er du god til at arbejde med frivillige og til at gentænke borgerinddragelse? Så send din ansøgning til os inden ansøgningsfristen.

I løbet af ansættelsestiden vil du bl.a. få mulighed for at prøve kræfter med projektstyring og tilrettelæggelse og afvikling af valgkampagne for valg til lokaludvalg. Ikke mindst kommer du til at arbejde tæt sammen med frivillige ildsjæle, Københavns Kommunes syv forvaltninger og de lokale interessenter.

Du vil skulle varetage mange forskelligartede opgaver og have en stor kontaktflade, og trives i et alsidigt arbejdsmiljø i et åbent kontormiljø, hvor vi til tider er mange mennesker og får mange besøgende. Du kommer til at arbejde sammen med mange typer mennesker samt forene de forskellige frivillige kræfter og interesser. Tingene går ind i mellem stærkt i sekretariatet og opgaverne skal løses under tidspres og i forhold til aktuelle politiske sager.

Du vil primært være ansvarlig for

 • Administration af Vesterbro Lokaludvalgs puljemidler
 • Dialog med ansøgere
 • Rådgivning om støttekriterier, kommunale rammer og regler og økonomistyring
 • Ansvar for at ansøgninger opfylder kravene, skrive indstilling til dagsorden og skrive svarbreve til ansøgere
 • Opdatering af hjemmesiden for Vesterbro Lokaludvalg vedrørende puljemidler
 • Tovholder for puljearbejdsgruppen og lave politisk udvalgsbetjening
 • Understøttelse af de to lokaludvalgs projekter og arrangementer
 • Ansvar for projektet fra før det er vedtaget (indstilling til dagsorden), til det er afsluttet og evalueret
 • Ansvar for økonomistyring/indkøb
 • Ansvar for at tilladelser og aftaler er i orden
 • Tilrettelægge borgerinddragelses kampagner i de to bydele
 • Vælge metoder til inddragelse af borgere
 • Spørgeskemaunderundersøgelser (SuveyXact)
 • Assistere med tilrettelæggelse og forberedelse af kampagne til valg til lokaludvalg samt afvikling af valget i 2018.

Din profil

 • Er fortrolig med offentlig forvaltning
 • Har lyst til at arbejde i et politisk og kommunalt miljø
 • Blik for detaljerne, grundig og god til hurtigt at sætte sig ind i nyt sagsstof
 • God til at samarbejde og understøtte samarbejde med og mellem forskellige mennesker, der brænder for noget og arbejder frivilligt.
 • Kan overholde deadlines og kan lide at have mange bolde i luften
 • Stærk til skriftlig formidling på forskellige platforme
 • Gåpåmod og godt humør
 • Fleksibel i forhold til arbejdsopgaver
 • Skal kunne arbejde selvstændigt.

Om lokaludvalg
Københavns Kommune har 12 lokaludvalg, der består af 23 medlemmer fra det lokale foreningsliv og de politiske partier. Der er ti sekretariater til at betjene lokaludvalgene – to af sekretariaterne betjener to lokaludvalg, herunder os. Lokaludvalgene har bl.a. til opgave at fungere som bindeled og sikre dialog mellem borgerne i bydelen og politikerne på rådhuset samt støtte projekter i bydelen via sine puljemidler. Lokaludvalgenes arbejde understøttes af et lokalt sekretariat, der er placeret i bydelene.

Yderligere information
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Christine Hovgaard Jensen på 2492 9460 eller Flemming Dubgaard Hansen på 2711 9535.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat fra 15. august 2017 eller snarest muligt derefter og er et vikariat frem til 15. marts 2018. Arbejdstiden udgør 37 timer ugentligt.

Du skal forvente både aftenmøder (2-3 om måneden) og weekendarbejde (2-4 gange om året).

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og ansættelsen er organisatorisk placeret i Økonomiforvaltningen.

Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 16. juni 2017
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 25-26.

Om Økonomiforvaltningen
Som ansat i et lokaludvalgssekretariat er du ansat i Økonomiforvaltningen, der er en af i alt syv forvaltninger i Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen varetager de overordnende og koordinerende opgaver vedr. kommunens økonomi, økonomisystem, personale, fysisk planlægning, informationsvirksomhed m.v. Endvidere varetager Økonomiforvaltningen sekretariatsbetjening af Borgerrepræsentationen, Økonomiforvaltningen, Overborgmesteren og lokaludvalgene.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.