96 % ældre er tilfredse med fælles indkøbsture

Ældre hjemmeplejemodtagere er glade for fælles indkøbsture.

Hele 96 procent af de hjemmeplejemodtagere i Københavns Kommune, som er tilknyttet den såkaldte turkøbsordning, er ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med turkøbsordningen. Det viser den nyeste brugertilfredshedsundersøgelse. Blandt de 2.012 hjemmeplejemodtagere, der deltog i undersøgelse, havde 189 erfaringer med turkøbsordningen.  

Turkøb er et tilbud til hjemmeplejemodtagere, som har vanskeligt ved selv at købe ind, fx hvis de ikke selv kan bære deres indkøb. Tilbuddet består i, at hjemmeplejemodtagerne i mindre grupper transporteres til et indkøbscenter, hvor de så selv kan købe ind, og samtidig få hjælp til at bære varerne og blive kørt frem og tilbage.

Brugertilfredshedsundersøgelsen blev foretaget i oktober 2014 på vegne af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.