94 % af ældre københavnere er glade for deres aktivitetscenter

Mere end ni ud af ti ældre københavnere er glade for at komme i det lokale aktivitetscenter.

Hvad enten det er for at dyrke motion, bruge en computer eller få en snak og lidt mad i selskab med andre er de ældre glade for det lokale aktivitetscenter, viser Det en brugerundersøgelse af Københavns Kommunes aktivitetscentre.

Undersøgelsen viser en øget tilfredshed blandt de adspurgte borgere over 65 år i de fem lokalområder i Københavns Kommune.

96 procent af brugerne svarer, at de har glæde af aktivitetstilbuddene, hvilket er en forbedring på to pct. point i forhold til undersøgelsen i 2012. De ældre tilkendegiver, at de nu har endnu bedre socialt samvær og en bedre kontakt til personalet på institutionerne end tidligere. Dette afspejles også i deres stigende tilfredshed med lokalerne og maden sammenlignet med samme undersøgelse foretaget i 2012.

Selvom der frem imod 2025 vil blive færre ældre i Københavns Kommune har kommunen fortsat stor fokus på at højne livskvaliteten for alle borgere i kommunen, hvad enten man er ung, en børnefamilie eller en ældre borger. København er en by for alle aldersgrupper gennem hele livet.

Undersøgelsen bygger på svarene fra 519 borgere fordelt på 15 centre, hvilket svarer til næsten halvdelen af aktivitetscentrenes medlemmer. Alle brugerne har en alder over 65 år og har gjort brug af aktivitetscentret i mere end to måneder.