93 % af beboerne på plejecentrene føler sig trygge

Trygheden hos beboerne på kommunens plejecentre er generelt meget høj.

En ny brugerundersøgelse fra 2017 viser, at ældre københavnere er glade for at bo på plejecentrene. Hele 93 % af plejehjemsbeboerne tilkendegiver, at de føler sig trygge i hverdagen.

Kontakt