92 % af beboerne på plejecentrene føler sig trygge

Der er generelt en høj grad af tryghed blandt ældre, der modtager hjælp og støtte fra kommunen.

Størstedelen af beboerne på plejecentrene i Københavns Kommune føler sig trygge i deres bolig. Det siger 92 procent af de ældre på centrene, og 94 procent føler sig trygge ved personalet. Det viser en status for Københavns Kommunes Ældrepolitik. Som ældre i København skal man have den støtte og hjælp, men har brug for, til at kunne mestre sin hverdag mest muligt og leve det liv, man ønsker. Det er den overordnede vision for Københavns Kommunes ældrepolitik, som blev vedtaget i 2015. Ældrepolitikken tager udgangspunkt i tre visioner; ’Frihed’, ’Tryghed’ og ’Medborgerskab’.

Læs status for ældrepolitikken her: http://www.kk.dk/indhold/sundheds-og-omsorgsudvalgets-modemateriale/27042017/edoc-agenda/d71f7865-b425-4559-88db-568234f55859/3df31d90-43d1-4d5e-b677-fbff57c7f5dc

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.