9 ud af 10 iværksættere er tilfredse med rådgivningen fra Københavns Erhvervshus

De københavnske iværksættere er meget tilfredse med den hjælp og rådgivning, de får i Københavns Erhvervshus.

For at hjælpe københavnere, der vil starte egen virksomhed, godt på vej tilbyder Københavns Erhvervshus en række kurser og en fast kontaktperson. Tilbuddet omfatter også rådgivning fra en eller flere eksterne specialister, fx revisorer, advokater og medarbejdere hos SKAT. 

Det er tilbud, som iværksætterne sætter stor pris på. Ifølge en undersøgelse er 99 % meget tilfredse eller tilfredse med hjælpen fra Københavns Erhvervshus.

Der har været knap 800 deltagere på iværksætterkurserne i første halvdel af 2015, og der er ventelister til kurserne.

Københavns Kommune har det næsthøjeste antal iværksættere pr. indbygger i Danmark. En opgørelse fra 2014 viser, at København havde omkring 9 nystartede virksomheder pr. 1.000 indbyggere, mens eksempelvis Odense havde lidt over 4 og Århus lige under 6 pr. 1.000 indbyggere. I faktiske tal fik København lidt over 5.000 nye virksomheder i 2014.