85 % flere udlån af e-bøger og netlydbøger på bibliotekerne

Flere og flere låner e-bøger og netlydbøger på Københavns Biblioteker

Selvom der kan spores en lille tilbagegang i udlånet af fysiske bøger på Københavns Biblioteker, så er det samlede antal af udlånte bøger steget fra 2014 til 2015.

Stigningen bekræfter, at københavnerne i stadig højere grad tager e-bøgerne til sig. I 2014 var det samlede antal digitale bogudlån på 125.000 mens det i 2015 steg med 85 procent til hele 231.000 e- og netlydbøger.