85 % af pårørende passer bedre på sig selv

Nyt kursus hjælper pårørende til langvarigt syge mennesker over 60 år til at blive bedre til at håndtere vanskelige følelser og stress.

Københavns Kommune tilbyder pårørende et nyt kursus, ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende” er udviklet i samarbejde med Komitéen for Sundhedsoplysning. Et af principperne for kurset er, at det er frivillige pårørende, som underviser andre pårørende efter et struktureret undervisningsmateriale. Det nye tilbud skal styrke de pårørendes trivsel ved at give dem redskaber til at passe på sig selv og tackle vanskelige følelser og stress.

Samtidig er formålet at forebygge stress, depression og nedslidning samt give støtte til de pårørende, så de kan bevare deres sociale relationer. 33 københavnere har deltaget i det første hold på kurset, og 85 procent af deltagerne siger, de er blevet bedre til at passe bedre på sig selv. Evalueringen af kurset viser også, at 71 procent af de pårørende har oplevet en positiv udvikling i deres daglige trivsel.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.