84 % af pårørende til ældre på plejehjem er tilfredse

En stor del af de pårørende til plejehjemsbeboere i København er tilfredse.

84 procent af de pårørende til ældre, der bor på plejehjem i København, føler sig velkomne, når de besøger plejehjemmet.

67 procent af de pårørende er tilfredse eller meget tilfredse med de rammer og muligheder, som plejehjemmet giver dem som pårørende. Og for de pårørende til borgere med demens ligger den samlede tilfredshed på hele 79 procent. I alt er der interviewet 1.182 københavnere i undersøgelsen fordelt på 39 plejehjem.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.