82 % af ældre er glade for brug af teknologi i hjemmeplejen

De ældre københavnere mener, at teknologi i hjemmeplejen gør en positiv forskel.

82 % af ældre københavnere, som fortsat bor hjemme og benytter sig af velfærdsteknologi, synes at teknologien gør en positiv forskel i deres hverdag. Og for ældre på byens plejehjem er det 78 pct., der mener, at teknologien gør en positiv forskel i hverdagen. Det viser Københavns Kommunens brugerundersøgelse for 2015, som Epinion har foretaget. 

Københavns Kommune har i 2015 fokuseret på at øge brugen af velfærdsteknologi – særligt anvendelsen af bade-toilet-stole med el-funktion, senge med hjælp til ind- og udstigning og systemer til vending af sengeliggende borgere.