Gør det synligt, at forskellighed er en styrke hos jer. Skriv for eksempel, ” Det er din evne til at udføre opgaverne og ikke dit efternavn, dit køn eller din alder, der gør en forskel”. Vis eventuelt også jeres mangfoldighed gennem billeder af medarbejdere. 

Forsøg at beskriv de evner som forventes frem for uddannelsesbeviser. Skriv for eksempel, ”Som vores nye analytiker skal du have bred indsigt i risikovurderinger”. Ofte findes kompetencerne uden uddannelsen.  Du kan søge gratis vejledning om udenlandske uddannelser hos Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. 

Sørg for at jeres jobannonce når bredt ud. Vi ved, at de fleste job fås gennem netværk. Tænk derfor i alternative kanaler. Linkedin som rekrutteringskanal rummer en mængde nye muligheder. Jobcentret kan være behjælpelig med at udplukke en stor og bred ansøgerskare.  

Giv flere kandidater mulighed for at komme i betragtning ved at indkalde til mange korte samtaler eller gruppeinterviews frem for at baserer udvælgelsen på skriftlige ansøgninger. 

Når I sammensætter et mangfoldigt ansøgerudvalg, øges kandidaternes tryghed og jeres evne til at lytte og få indsigt i kompetencer fra så mange vinkler som muligt. 

Det er ofte den ”rette kemi”, der bliver udslaggivende for valg af kandidater. Kemi er godt, men vi kommer nemt til at ansætte dem, der ligner os selv, hvis vi fokuserer på det i jobsamtalen. Vær fx opmærksom på, at det kan være meget forskelligt, hvor ydmyg og spørgelysten kandidater er. At være åben for forskellighed, handler derfor om at have en samtale om kommende opgaver ud fra en fast temastruktur, der er ens for alle.

Udvikling opnås bedst, når vi sætter mål. Sæt mål for jeres mangfoldighed og sørg altid for at indkalde mindst én kandidat, der kan øge mangfoldigheden. Dermed kan I løbende drøfte, om jeres krav til ansøgere skal ændres for at få adgang til andre styrker og for at kunne sammensætte et mangfoldigt team. Samtidigt kan I kan løbende teste og ændre jobannoncen i forhold til forskellige målgrupper.

Du kan ansætte medarbejdere på nedsat tid eller i forskellige tilskudsordninger. Københavns Kommune kan hjælpe med rekruttering, og det er gennem os, du kan søge refusion for en tilskudsberettiget medarbejder. 

Læs mere om de forskellige ordninger eller kontakt Københavns Erhvervshus for at høre nærmere på tlf. 33 66 33 33