77 % er tilfredse med samtalen i Jobcenter København

77 procent af de ledige job- og uddannelsesparate københavnere er tilfredse med deres personlige samtale i Jobcenter København.

Det viser den første evaluering af et pilotprojekt, hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har målt lediges tilfredshed med den personlige samtale, de har haft  med en konsulent i jobcentret om jobsøgning og uddannelse.

Der er tale om en ny undersøgelse, hvor ledige får tilsendt en sms kort tid efter samtalen i jobcentret. De ledige opfordres til at svare på, hvor tilfredse de var med samtalen.  Her svarede 77 procent, at de var tilfredse eller meget tilfredse.

Svarene bliver behandlet fortroligt, og medarbejderen i jobcentret kan ikke se, hvad den enkelte ledige mener om samtalen.