75 % mener, at forældrerådgivning mindsker unges stofmisbrug

Når forældrene får hjælp og rådgivning, reducerer eller kvitter de unge deres forbrug af stoffer og flere kommer ud af ledighed.

Det viser en undersøgelse foretaget af Center for Misbrug i Københavns Kommune.

I undersøgelsen har man evalueret effekten af de forældregrupper, som tilbuddet U-turn i København kører. U-turn hjælper unge under 25 med at mindske deres forbrug af rusmidler.

Siden 2007 har U-turn arrangeret 49 grupper for forældre, der ønsker råd og vejledning i at håndtere deres børns udfordringer med rusmidler.

Evalueringen af grupperne viser, at knap 75 % af de deltagende forældre oplever, at deres børn enten har reduceret eller helt har stoppet deres forbrug af rusmidler.

Af evalueringen fremgår det også, at de unges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet er styrket. Tæt på en fjerdedel af de adspurgte forældre fortæller, at deres barn er gået fra ikke at være i nogen form for beskæftigelse til at være startet i uddannelse eller arbejde. Yderligere godt 40 % af forældrene fortæller, at deres barn har fastholdt en uddannelsesplads eller et arbejde.

Forældregrupperne er anonyme og mødes fire gange med 14 dages mellemrum. Indtil videre har 318 forældre deltaget.  

Kontakt

+45 26 37 02 78