75% børn og unge i DeDrikkerDerhjemme forbedrer trivslen

I 2018 hjalp DeDrikkerDerhjemme 258 børn og unge fra familier med rusmiddelproblemer. 75 % af de unge oplever, at de generelt har det bedre

I de seneste tre år har Københavns Kommune intensiveret indsatsen for børn og unge fra 0–24 år fra familier med rusmiddelproblemer. Ofte kæmper børnene med problemer i skolen eller generel dårlig trivsel. DeDrikkerDerhjemme er en anonym rådgivning for børn og unge, hvor en eller begge forældre har et misbrug. Hos DeDrikkerDerhjemme arbejder rådgiverne blandt andet med at hjælpe børnene til at tale om de oplevelser og belastninger, som forældres rusmiddelproblem giver dem.

Kontakt