6.779 ton bioaffald bliver til ny energi

Københavnerne har de første seks måneder af 2018 sorteret og afleveret 6.779 ton bioaffald til genanvendelse.

De fleste københavnere kan nu sortere deres bioaffald, så ressourcerne fra madrester genanvendes og bliver til ny energi. Målet var oprindeligt at indsamle 10.000 ton bioaffald i hele 2018. Det er nu hævet til 14.000 ton.

Find mere viden om sortering af bioaffald her https://www.kk.dk/artikel/spoergsmaal-og-svar-om-bioaffald

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.