64 % af unge i behandling reducerer eller stopper deres forbrug af rusmidler

Næsten to tredjedele af de unge, der udskrives fra behandling i U-turn, har reduceret eller stoppet deres forbrug af rusmidler.

I 2016 havde rådgivnings- og behandlingstilbuddet U-turn flere unge indskrevet end nogensinde, og for de unge, der færdiggjorde et forløb var behandlingen effektiv. Næsten to ud af tre unge er stoppet eller har reduceret deres forbrug, mens størstedelen af de resterende har afbrudt deres forløb.

 

U-turn tilbyder både anonym rådgivning og længerevarende behandling til unge mellem 14 og 25 år. Og grupper til forældre med børn, der har rusmiddel-problemer.

 

Kontakt