63 % af unge stopper eller reducerer brugen af rusmidler

Det har effekt, når unge får rådgivning om rusmidler på uddannelsesinstitutionerne.

Rusmiddelrådgivningen ’Ro på Rusen’ har siden 2015 lavet opsøgende arbejde og tilbudt rusmiddelrådgivning på flere uddannelsesinstitutioner i København. For de unge, der gennemfører et forløb viser næsten to tredjedele forbedring – et resultat, der også viser sig ved øget trivsel.

Kontakt