60 københavnske folkeskoler helhedsrenoveres

Siden 2010 er der afsat ca. 4 mia. til helhedsrenovering af 60 københavnske folkeskoler.

Københavns Kommune helhedsrenoverer løbende kommunens skoler, og 20 skoler er allerede helhedsrenoveret. Skolerne får et omfattende løft af alt lige fra udskiftning af vinduer og toiletter over nye udearealer og belysning til energirenovering og klimatilpasning. Der etableres moderne undervisnings-, arbejds- og opholdsområder, hvor børnene bedre kan udvikle deres kompetencer, og lærerne har gode arbejdsforhold. Alle folkeskoler i København skal have gode fysiske rammer, der understøtter skoler­nes høje faglighed.

Kontakt