53 % af Københavns fjernvarme er nu CO2-neutral

København er mere end halvvejs i mål med at få CO2-neutral fjernvarme.

Københavnerne kan glæde sig over, at varmen i deres radiatorer bliver stadig mere klimarigtig. En opgørelse fra Forsyningsselskabet HOFOR viser, at 53 procent af fjernvarmen i København er CO2-neutral.  HOFOR forsyner 98 procent af københavnerne med fjernvarme.

Fjernvarme er et miljørigtigt valg til opvarmning, da varmeproduktionen hovedsageligt er baseret på overskudsvarme fra el-produktion samt udnyttelse af varmen fra affaldsforbrænding.

HOFOR købte i 2014 Amagerværket og er i gang med at omstille værket, så varmeproduktionen bliver 100 procent baseret på bæredygtig biomasse, hvilket er et vigtigt, for at gøre fjernvarmen helt CO2-neutral.

Det er målsætningen, at fjernvarmen i København skal være 60 procent CO2-neutral i 2016 og 100 procent CO2-neutral i 2025.

Københavns Kommune ejer HOFORs fjernvarmeaktiviteter.