5.100 nye boliger i København

Boligbyggeriet i København nåede et historisk højt niveau i 2017 med ca. 5.100 nye boliger.

Antallet af nye boliger i 2017 er det højeste siden Anden Verdenskrig, idet der i 1937 blev bygget 7.771 boliger. Antallet af nye boliger i 2017 er ca. 800 flere end i 2016, hvor der blev opført 4.300 boliger. Det er særligt byudviklingsområderne Sydhavn, Ørestad og Valby der bidrager til boligtilvæksten. I 2018 forventer Københavns Kommune ca. 5.000-6.000 nye boliger.

Kontakt