51 strækninger med ny asfalt i København

Nu bliver det endnu rarere og nemmere, at komme rundt i København.

Årets varmeste måneder giver mulighed for at lægge ny asfalt i byen, og frem til september kan københavnerne se frem til ny asfalt på 25 kørebanestrækninger og 26 cykelstistrækninger. I forbindelse med større genopretningsprojekter vil der blive lagt ny asfalt på yderligere 11,2 km cykelsti og 5,6 km kørebane.

På vejstrækninger, hvor der kører flere end 2.000 biler i døgnet med en hastighed på mere end 40 km/t., lægger Teknik- og Miljøforvaltningen desuden særligt støjreducerende asfalt. For naboerne til disse strækninger betyder det, at støjen falder svarende til, at en tredjedel af trafikken fjernes fra vejen.    

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.