51 % af unge får hjælp, som de ellers ikke havde fået

Rusmiddel-rådgivning på skoler hjælper unge, der ikke selv ville have søgt hjælp.

Ro på Rusen er en udgående indsats, der tilbyder anonyme samtaler til elever med rusmiddel-problemer på erhvervs- og produktionsskoler i København. Indsatsen er skabt ud fra et ønske om at nå de unge, der ikke selv opsøger hjælp. For de unge betyder den lette tilgængelighed på skolen og anonymiteten meget. Af de adspurgte unge, svarede halvdelen, at de ikke havde taget imod hjælp, hvis ikke rådgiveren sad på skolen.

Af de unge, de har gennemført et forløb hos Ro på Rusen, har 58 % reduceret eller stoppet deres forbrug.

Læs mere om Ro på Rusen her: http://ropaarusen.kk.dk/

Kontakt