50.000 følger Københavns Kommune på Facebook

På Københavns Kommunes Facebookside kan københavnerne dele, opleve og deltage i byens udvikling, tilbud og events.

Her kan man få vejledning og borgerservice – men ikke sagsbehandling – og følge med i de utallige initiativer og projekter, der gør København endnu bedre at bo og færdes i. 

Sociale medier er i løbet af de senere år blevet centrale værktøjer i Københavns Kommunes kommunikation til og med københavnerne. Tilstedeværelsen på Facebook bringer kommunen tættere på københavnerne, og københavnerne – og deres oplevelser af byen – tættere på kommunen. 

Københavns Kommune er også aktiv på Twitter og Instagram med henholdsvis 3.464 følgere på Twitter og 7.369 følgere på Instagram.
Du kan finde Københavns Kommune på:

*Tallene er opgjort 27.08.2015.