50 % mindre grov ungdomskriminalitet siden 2013

Kommunens tidlige indsats over for udsatte børn og unge har medført, at den grove ungdomskriminalitet i København er faldende.

Den grove ungdomskriminalitet i København er halveret på to år, viser nye tal fra Københavns Kommunes døgnvagt. I 2013 var der 109 sager med unge københavnere i dommervagten, det faldt til 56 sager i 2015.

Den generelle ungdomskriminalitet har været faldende i flere år, mens antallet af grove forbrydelser som gaderøverier og vold har været nogenlunde stabilt. Men ikke længere.

Det er især den tidlige indsats overfor udsatte børn og arbejdet med at sikre job, uddannelse og fritidsinteresser til unge, der har haft effekt. 

Kontakt