44.967 københavner-input på de sociale medier

Københavnerne er i løbende dialog med kommunen omkring Københavns udvikling.

Teknik- og Miljøforvaltningen fik næsten 45.000 indspark på det digitale Københavnerkort, da forvaltningen bad københavnerne komme med input på Facebook til en række nye planer. Københavnerne kom med input til Cykelprioriteringsplanen 2017-2025, Træprioriteringsplanen 2017-2019 og en tilgængelighedsundersøgelse, som skulle kortlægge, hvor for eksempel svagtseende og folk med færdselshandicap oplever udfordringer med at komme rundt i København.

 

Kontakt