42 % børnebøger i tasken

Børnebøger udgør 42 % af bogudlån på de københavnske biblioteker.

42 % af bogudlånene på københavnske biblioteker er børnebøger. Københavns Kommune har flere initiativer, der skal introducere byens børn til bibliotekerne i en tidlig alder. Blandt initiativerne er daginstitutionsbesøg fra børnebibliotekaren og forskellige teater-, læse- og filmarrangementer.

Kontakt