41 % færre boligudsættelser i København på fire år

Antallet af københavnere, der bliver sat på gaden fx på grund af manglende huslejebetaling, er faldet markant de seneste år.

Antallet af boligudsættelser steg markant i årene omkring finanskrisen. Tallet toppede i 2010, hvor ca. 800 københavnere blev sat ud af deres bolig. Siden da er tallet faldet. I 2014 mistede i alt 474 københavnere deres bolig, hvilket er et fald på 41 procent på fire år.

Hvis man mister sin bolig, er der stor risiko for, at mindre økonomiske problemer kommer ud af kontrol og giver alvorlige sociale konsekvenser – ikke mindst for børnefamilier. 

Især to indsatser fra Københavns Kommune har haft stor betydning for, at færre borgere må gå fra hus og hjem.

Københavns Kommune tilbyder bolig- og gældsrådgivning, når en borger er i risiko for at blive sat ud af sit hjem. Bolig- og gældsrådgiverne hjælper fx borgere med at få styr på deres økonomi og kan være med til at løse problemet, når der er blevet klaget over en borger.

Derudover er kommunens forvaltninger blevet bedre til at koordinere på tværs. Det er fx vigtigt, at den forvaltning, der træffer beslutningen om at ændre en borgers kontanthjælp eller andre ydelser, kan finde oplysninger om borgerens konkrete sociale problemer hos Socialforvaltningen.