4.000 tons bioaffald indsamlet

Københavnerne hjælper til med miljø- og klimaindsatsen og indsamler bioaffald i store mængder.

Københavns Kommune er i gang med at rulle bioaffaldsordningen ud til alle københavnere, og siden sommerferien er mængderne af indsamlet bioaffald steget eksplosivt måned for måned. I 2017 har kommunen indsamlet 4.000 tons bioaffald og forventer at indsamle mindst 10.000 tons i 2018.

Når du sorterer og afleverer bioaffaldet i den rigtige beholder, kører vi det til et biogasanlæg, hvor det omsættes til biogas og gødning. Biogassen bruges til at lave elektricitet og varme. Dermed mindskes CO2-udledningen. Gødningen indeholder vigtige næringsstoffer (fosfor, nitrogen, kalium og kulstof), som bringes tilbage til landbrugsjorden. Gødningen reducerer brugen af kunstgødning. 

 

Kontakt