35 % flere højtuddannede udlændinge i København på fem år

Det stigende antal højtuddannede udlændinge i København bidrager til produktiviteten i de lokale virksomheder og skaber vækst i hovedstaden.

Antallet af udlændinge i København med en kandidat- eller forskeruddannelse på cv’et er steget med 35 procent de sidste fem år. I alt bor der i dag 8.900 højtuddannede udlændinge i Københavns Kommune, viser tal fra Danmarks Statistik. Københavns andel af det samlede antal højtuddannede udlændinge i Danmark er samtidig steget fra 26 til 28 procent fra 2010 til 2014.

Undersøgelser viser blandt andet, at en gennemsnitlig højtuddannet udlænding med medbragt familie bliver i Danmark i otte år og bidrager med cirka 1,9 mio. kr. til den offentlige kasse. Samtidig styrker de højtuddannede udlændinge produktiviteten med op til 15 procent i de virksomheder, hvor de ansættes.

Københavns Kommune har de seneste år sat fokus på at få flere højtuddannede udlændinge til byen. Med åbningen af International House og International Citizen Service har Københavns Borgerservice fx samlet alle relevante myndigheder under ét. Det gør det nemt for at få hjælp til bl.a. CPR-nummer, skattekort, sundhedskort og EU-registreringsbevis. Og i Københavns Erhvervsservice rådgiver man hvert år flere hundrede udlændinge om det danske arbejdsmarked og i opstart af egen virksomhed.

Samtidig bidrager Københavns Kommune til projektet ’Talent Attraction’, der skal tiltrække flere internationale talenter til Danmark og København. Projektet hjalp i 2014 hele 354 udenlandske talenter til at få job eller starte egen virksomhed i Danmark.  Målet er at positionere København som en global talentdestination til gavn for erhvervslivet ved bl.a. at skabe en fælles brandingplatform, som virksomheder kan benytte til at tiltrække internationale medarbejdere.