324 boldbaner til københavnerne

Det seneste år har københavnerne fået ni nye boldbaner at boltre sig på.

I oktober 2014 havde Københavns Kommune 315 baner, det tal er i dag steget til 324. 

Langt hovedparten af banerne er almindelige naturgræsbaner, men gennem det seneste år har københavnerne fået flere kunstgræsbaner.
Fordelen ved kunstgræsbaner er blandt andet, at disse kan bruges året rundt.

København har generelt færre boldbaner pr. indbygger end de øvrige danske storbyer. Derfor bliver der hele tiden bygget nye baner. Senest i budgettet for 2016, blev der afsat midler til to nye kunstgræsbaner i Valby og Sydhavnen samt en boldfælled i Ørestaden.