3.100 nye ungdomsboliger siden 2010

Københavns Kommune arbejder løbende på at sikre flere ungdomsboliger.

Antallet af københavnere stiger hver eneste måned. København oplever en kraftig be­folkningstilvækst, og vokser med ca. 10.000 indbyggere om året. Det skyldes især de mange unge, som flyt­ter til København i forbindelse med deres studie. I perioden 2015 til 2027 vokser byen med 17.000 nye københavnere i aldersgruppen 18-29 år. Derfor er der et stort behov for ungdomsboli­ger, og det gør kommunen noget ved. Siden 2010 har Københavns Kommune skabt 3.100 almene og private ungdomsboliger.

I perioden 2015-2027 har Københavns Kom­mune et mål om at skabe 6.000 nye ungdoms­boliger. De sidste to år er der skabt 1.000 ungdomsboliger om året. Hvis det byggetempo fortsætter, forventer Københavns Kommune at nå målsætningen om 6.000 nye ungdomsboliger allerede i 2020.

Kontakt