31 % mindre CO2-udledning i København siden 2005

Københavns Kommune er kommet tættere på målet om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad.

Det er Københavns Kommunes mål at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.

København har nu skåret 31 procent af byens samlede CO2-udledning sammenlignet med 2005 og er godt på vej mod målet i 2025. I samme periode har byen haft en pæn økonomisk vækst og ikke mindst en massiv befolkningstilvækst, og CO2-udledningen per indbygger er derfor faldet mere end for byen samlet set.

Hver københavner udleder nu 2,8 tons CO2 hvert år, og dermed er københavnernes CO2-udledning målt per indbygger nu en af de laveste blandt Europas hovedstæder.

Alene fra 2013 til 2014 er udledningen af CO2 faldet med 13 procent, hvilket i høj grad skyldes mere biomasse i kraftvarmeproduktionen og mere vindenergi i elnettet. 

Københavns Kommune har afsat 650 mio. kr. til klimaområdet de seneste tre år. Investeringerne er primært gået til bedre forhold for byens cyklister, udskiftning af trafiksignaler og Intelligente Transportsystemer samt ny og energibesparende gadebelysning.