3000 medarbejdere uddannet til at hjælpe demensramte

Målet er at københavnere med demens trives bedre og medarbejderne bedre kan forebygge magtanvendelse.

Mindst 6.000 københavnere skønnes at have demens, mens mange lever med sygdommen uden at have fået stillet diagnosen. Nu er 3000 medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjemmene blevet uddannet til at hjælpe københavnere med demens. Det vurderes, at 50-60 % af borgerne på plejecentre har demens eller demenslignende symptomer. 

Kontakt