24 % flere anbragte børn får en plejefamilie siden 2011

Flere børn, som anbringes uden for hjemmet, får mulighed for at vokse op i en plejefamilie.

Socialforvaltningen har sat ind med en indsats for at øge andelen af børn, som anbringes i familiepleje frem for på en døgninstitution eller et socialpædagogisk opholdssted.  Det har resulteret i, at andelen af anbragte børn, der anbringes i en plejefamilie, er steget med omkring 24 procent siden 2011.

Dermed bor 59 % af de anbragte børn i alderen 0-17 år fra København i dag i en plejefamilie mod 46 procent i 2011. Stigningen i andelen af anbragte børn i familiepleje er samtidig et udtryk for, at kommunen i kraft af en tidlig indsats i udsatte familier anbringer færre børn – hvor der var 1048 børn anbragt uden for hjemmet i 2011, var der til sammenligning 863 børn i 2014.

Center for familiepleje har bl.a. arbejdet på at skaffe flere plejefamilier til teenagere, som oftere end yngre børn anbringes på døgninstitution. I 2011 boede ca. én ud af tre af de anbragte 13-17-årige i plejefamilier - i 2014 var andelen steget med hele 30 %, så hver anden anbragt teenager nu har en plejefamilie i stedet for en institution. 

Desuden har der siden 2011 været fokus på at give en ekstra støtte til de plejefamilier, der åbner deres hjem for børn og unge med komplekse adfærdsmæssige og følelsesmæssige problemer.