24 % færre københavnere sat på gaden i 2015

For femte år i træk er antallet af udsættelser i København faldet i 2015.

361 københavnere mistede deres bolig ved en fogedudsættelse i 2015. Det er et fald på 24 % ift. året før.

Antallet af udsættelser steg markant i årene omkring finanskrisen. Tallet toppede i 2010, hvor ca. 800 københavnere blev smidt ud af deres bolig. Siden da er tallet faldet stødt hvert år.

Hvis man mister sin bolig er der stor risiko for, at mindre økonomiske problemer kommer ud af kontrol og giver alvorlige sociale konsekvenser – ikke mindst for børnefamilier.

Især to indsatser har haft stor betydning for, at færre borgere må gå fra hus og hjem.

For det første står bolig- og gældsrådgivere fra Københavns Kommune klar, når en borger er i risiko for at blive smidt ud af sit hjem. Bolig- og gældsrådgiverne hjælper for eksempel borgere med at få styr på deres økonomi og kan være med til at løse problemet, når der er blevet klaget over en borger.

For det andet er Københavns Kommunes forvaltninger blevet bedre til at koordinere på tværs. Det er for eksempel vigtigt, at den forvaltning, der træffer beslutningen om, at skære i en borgers kontanthjælp eller andre ydelser, kan finde oplysninger om borgerens konkrete sociale problemer hos Socialforvaltningen.  

Kontakt