19.000 gadelamper er blevet LED-lamper

19.000 ud af Københavns 45.000 gadelamper er blevet udskiftet til nye LED-lamper, hvilket mere end halverer strømforbruget.

Københavns Kommune har udskiftet 19.000 af Københavns 45.000 gadelamper til LED-lamper, hvilket mere end halverer kommunens samlede energiforbrug på byens gadebelysning med en energibesparelse på 55,7 %. Det svarer til energiforbruget fra 4.600 lejligheder. Udskiftningen er samtidig med til at øge trafiksikkerheden i København, da LED-lampernes lys er mere rettet mod vej og cykelsti. 300 km veje og stier har fået ny belysning, der er endnu et skridt mod et mere bæredygtigt København. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.