19.000 gadelamper er blevet LED-lamper

19.000 ud af Københavns 45.000 gadelamper er blevet udskiftet til nye LED-lamper, hvilket mere end halverer strømforbruget.

Københavns Kommune har udskiftet 19.000 af Københavns 45.000 gadelamper til LED-lamper, hvilket mere end halverer kommunens samlede energiforbrug på byens gadebelysning med en energibesparelse på 55,7 %. Det svarer til energiforbruget fra 4.600 lejligheder. Udskiftningen er samtidig med til at øge trafiksikkerheden i København, da LED-lampernes lys er mere rettet mod vej og cykelsti. 300 km veje og stier har fået ny belysning, der er endnu et skridt mod et mere bæredygtigt København. 

Kontakt