17 skoler har haft en indsats for unge med rusmiddelproblemer

I 2018 har dobbelt så mange københavnske skoler haft rusmiddelrådgivere og socialrådgivere tilknyttet sammenlignet med 2017.

I 2018 har den forebyggende og rådgivende indsats for unge med rusmiddelproblemer været omfattende. Hele 420 unge har i år haft samtaler med en rådgiver på deres skole. Samtidig har rådgiverne undervist skoleklasser i stoffers indvirkning i 52 klassedialoger på skoler i hele København.

Kontakt