1.654 virksomheder med mangfoldig personalefordeling

1.654 københavnske virksomheder har en personalefordeling, der afspejler byens befolkningssammensætning med hensyn til etnisk baggrund.

Det svarer til ca. 40 procent af alle virksomheder i København. Siden 2010 er der kommet 311 nye mangfoldige virksomheder i København.

En mangfoldig medarbejdergruppe repræsenterer forskellige erfaringer og kompetence, og ny forskning viser, at mangfoldige team skaber mere vækst end homogene team.