1.474 ældre får klippekort med 30 minutters ekstra hjælp om ugen

Klippekortet giver de ældre en halv times ekstra valgfri hjælp om ugen til fx socialt samvær eller praktisk hjælp.

I 2014 indførte København som den første kommune i landet et klippekort til ældre svækkede borgere, så de hver uge har 30 minutters ekstra valgfri hjemmehjælp, som de kan bruge, når de har lyst.  Kendskabet til klippekortet og værdien af ordningen har nu for alvor indfundet sig blandt byens ældre borgere. 

I brugerundersøgelsen for 2015 svarer hele 76 procent af de ældre, at de kender til klippekortet, og af disse oplever 70 procent, at ordningen giver dem betydningsfulde oplevelser i hverdagen. Til sammenligning svarede 50 procent af de ældre, at de kendte til klippekortsordningen i 2014.
Klippekortet giver borgeren en halv times ekstra valgfri hjælp om ugen til fx socialt samvær eller praktisk hjælp. Borgeren har mulighed for at opspare tid til op mod tre timers samlet hjælp.

Ordningen blev indført i 2014 til byens borgere, som enten modtager omfattende støtte i hverdagen eller moderat støtte i hverdagen, og som har indkøbsordning eller tøjvaskeordning. I 2015 havde 1.474 borgere valgt at tage imod tilbuddet.

Klippekortsordningen blev udvidet i august 2015 til også at dække byens plejehjemsbeboere, og i 2016 vil flere hjemmeboende ældre få adgang til ordningen.