1,4 mio. tons forurenet jord deponeret på Nordhavn

Deponeret jord fra anlægsprojekter har øget Københavns Kommunes samlede areal med ca. 1 procent.

I 2015 deponerede Københavns Kommune over 1,4 mio. tons forurenet jord og det er en stigning på 225.000 tons ift. sidste år - og næsten en fordobling ift. for 10 år siden.

I Nordhavn bliver den forurenede jord opbevaret i et sikkert bassin i havneområdet, hvor man løbende måler på vandet og efterhånden frigiver jorden såfremt det er rent nok. Deponeringen af jorden øger Københavns Kommune samlede areal med ca. 1 procent og er således med til at sikre byens udvikling og vækst.

Den deponerede jord stammer fra mange forskellige anlægs- og byggeprojekter i hovedstadsområdet. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.