14 % flere københavnere får behandling for alkoholmisbrug

Omlægning af alkohol- og stofbehandlingen imødekommer i højere grad københavnernes behov.

I Københavns Kommune er antallet af nye indskrivninger i alkoholbehandlingen steget med 14,1 procent fra 2015 til 2016, det viser ny evaluering af Center for Rusmiddelbehandling København (CRK). Der er også sket en stigning i indskrivninger for stofbehandling på centeret på tre procent i samme periode.

I 2016 omlagde Københavns Kommune alkohol- og stofbehandlingen for i højere grad at imødegå københavnernes behov. CRK udbyder en række ydelser, blandt andre straksbehandling, hvor borgeren får hjælp med det samme, og en familieorienteret indsats, hvor familien inddrages i behandlingen. (I forhold til 2015)

Læs mere: http://www.kk.dk/nyheder/flere-koebenhavnere-i-alkohol-og-stofbehandling

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.