14 % færre dage, hvor trafikken generes af vejarbejde i 2015

De er blevet lettere at komme frem i trafikken i København.

Københavns veje, cykelstier og fortove bliver jævnligt påvirket af gravearbejde. Det gavner byens udvikling, men det kan også forstyrre trafikken.  

Derfor har Københavns Kommune fokuseret på at skabe bedre fremkommelighed og nedbringe antallet af genedage på grund af gravearbejder.  Og den indsats har båret frugt.

Antallet af genedage i trafikken på grund af gravearbejde er nemlig faldet med 14 procent i 2015 i forhold til året før. 

I 2015 indgik København Kommune en samarbejdsaftale med Danske Anlægsentreprenører og de største ledningsejere, HOFOR, DONG Energy og TDC, der skal sikre en bedre fremkommelighed i København til fordel for københavere og pendlere. Samarbejdsaftalen fastlægger retningslinjer for, hvordan blandt andet tidsfrister, forlængelser og forsinkelser håndteres.

I 2015 foregik 62 procent af gravearbejderne på fortov, 34 procent på kørebaner og 4 procent på cykelstier.

Hvert år bliver der givet næsten 10.000 gravetilladelser i København.