1.100 nye almene boliger i København siden 2011

Siden 2011 er der blevet bygget 1.100 nye almene boliger, og der er mange flere på vej.

Siden 2011 har Københavns Kommune investeret i 5.670 almene familie og ungdomsboliger, som bliver opført i de kommende år. Indtil videre er 1.100 boliger færdigbygget.  

Hver måned vokser København med 1.000 mennesker, og den store efterspørgsel skaber pres på boligmarkedet. De almene boliger er bygget med offentlig støtte og gør lejen lavere til gavn for især unge, familier og ældre. 

Københavns Kommune har en målsætning om, at 20 procent af alle nye boliger skal være almene, så også mennesker med almindelige job kan bo i København. Samtidig er det målet, at de nye almene boliger placeres i alle byens kvarterer, så København fortsat vil være en blandet by med plads til alle.

I alt er der ca. 300.000 boliger i Københavns Kommune, hvoraf de 60.000 er almene boliger.