108 initiativer gør København tryggere

Københavns Kommune sætter ind for at gøre byens utrygge steder mere trygge.

Københavns Kommune fører nu 108 initiativer ud i livet for at øge trygheden med enkle og effektive greb,  der hvor københavnerne føler sig mest utrygge. Tryghedsløftene er blevet til på baggrund af konkrete forslag fra københavnerne og inkluderer alt fra bedre gadelys til beskæring af træer og omlægning af stier.

Omkring 10 af initiativerne er rettet mod at dæmme op for hashhandel. Det gør man bl.a. ved at øge politiets mulighed for at se, hvad der foregår på gader og pladser ved at øge belysningen og fjerne beplantning og mulige gemmesteder. Flere steder er der desuden lavet aftale med Københavns Politi om øget fokus, bl.a. i forhold til gadepushere og i forhold til at øge trygheden i nattelivet.

Trygheden har været støt stigende i København siden 2009, hvor Københavns Kommune målte københavnernes tryghed første gang. Og i 2014 var den borgerrettede kriminalitet på det laveste niveau siden 2010. Men oplevelsen af tryghed er ulige fordelt i byen. På Bispebjerg, Ydre Nørrebro og i Brønshøj-Husum føler ca. 10-13 % af beboerne sig utrygge, og i bl.a. Indre By og Christianshavn er trygheden faldet siden sidste år.