10 % mere pædagogisk personale end landsgennemsnittet

Byens vuggestuer og børnehaver har 10 procent flere pædagogiske medarbejdere pr. barn end gennemsnittet for landets kommuner.

Flere pædagoger har en stor betydning for både børnenes og medarbejdernes hverdag. Det viser en ny, omfattende undersøgelse af personalenormeringer i landets daginstitutioner, foretaget af KORA.

De københavnske daginstitutioner er 10 procent over landsgennemsnittet. Hvor der i københavnske daginstitutioner er 6 børn (3-5-årige) pr. pædagogisk medarbejder, er der i de kommuner, der ligger 10 procent under landsgennemsnittet, til sammenligning 7,4 børn pr. medarbejder. Flere voksne pr. barn giver blandt andet mulighed for mere overskud i arbejdet og mere tid til det enkelte barn.

KORA er Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Udover personalenormeringen i de kommunale daginstitutioner over hele landet, belyser undersøgelsen bl.a. også personalenormeringen i dagplejerne, personalets uddannelsesniveau og forholdet mellem antal ledere og medarbejdere.