#1 København er nummer ét i kampen mod social dumping

København indtager sammen med Odense førstepladsen på listen over landets kommuner, der aktivt kæmper mod social dumping.

Københavns Kommune har igennem flere år aktivt bekæmpet social dumping. Siden 2011 har kommunen stillet krav til sine leverandører om, at de skal give deres ansatte ordentlige løn- og arbejdsvilkår og tager ansvar for at uddanne praktikanter. I 2016 udvidede kommunen desuden indsatsen mod social dumping, idet kravene også skulle gælde organisationer og institutioner, der modtager støtte og tilskud fra kommunen. 

Indsatsen giver gode resultater. Nu placerer en ny opgørelse fra 3F og Advice nemlig Københavns Kommune på en delt førsteplads for brugen af arbejdsklausuler og kontrol med, at de overholdes.

I 2014 indførte Københavns Kommune et indsatsteam, der ved stikprøvekontroller tjekker op på, om arbejdsklausulen overholdes. Siden da har kommunen samlet afdækket 36 sager med over 170 berørte medarbejdere, hvor kommunens leverandører har overtrådt kommunens arbejdsklausul. 

Kontakt