New York, marts 2008

Hent deltagerliste, program, regnskab og regnskabsbilag for ØUs studierejse til New York i tiden 25.-28. marts 2008: