Mødedatoer for ØU i 2016

Møderne afholdes som udgangspunkt tirsdage i tidsrummet kl. 15.00-18.00. Møderne er i videst muligt omfang afstemt med møderne i Borgerrepræsentationen. Der er ikke møder i Økonomiudvalget i ferieperioderne (vinter-, sommer- og efterårsferien) samt perioderne omkring helligdagene.

Du finder her mødedatoerne for ØU i 2016.