Betaler CBSI min busbillet?

Hvis du modtager kontanthjælp

Hvis der er mere end tre kilometer, fra der hvor du bor til CBSI eller dit praktiksted, kan du få økonomisk støtte til din transport.

Hvis du har nedsat funktionsevne enten fysisk eller psykisk, og har det dokumenteret i form af en lægeerklæring, kan du efter en vurdering og sagsbehandling muligvis få støtte til transport, selvom der er under 3 km fra din bopæl til CBSI eller et praktiksted.

Hvis du ikke har fast adresse, kan du ikke få støtte til transport.

Du har endvidere ret til befordringsgodtgørelse, når den daglige transport mellem bopæl og tilbud/uddannelsesstedsted (frem og tilbage) er mere end 24 km.

Du søger om befordringsgodtgørelsen på CBSI via ansøgningsblanket, som du finder på jobnet. Din vejleder kan hjælpe dig med at finde og udfylde blanketten, hvis du ikke selv er i stand til det.

Hvis du modtager dagpenge

Du har ret til befordringsgodtgørelse, når den daglige transport mellem bopæl og tilbud/uddannelsesstedsted (frem og tilbage) er mere end 24 km.

Du søger om befordringsgodtgørelsen i din a-kasse. Dette gøres via ansøgningsblanket som du finder på jobnet.

Mine penge er ikke kommet. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du modtager kontanthjælp

Kontakt Ydelsesservice for at høre om årsagen.

Når du ikke får de penge, du har regnet med, hænger det ofte sammen med:

  • Enten: Du er ikke kommet til din undervisning eller dine aftaler, derfor har Ydelsesservice standset dine penge. Du har modtaget et brev, hvor der står, hvad du skal gøre.
  • Eller: Det kan være, at Ydelsesservice ikke har fået lavet din beregning færdig, eller at du får supplerende kontanthjælp, og at beregningen af din kontanthjælp ikke er lavet endnu.

Hvis du modtager dagpenge

Du skal kontakte din A-kasse, de er ansvarlige for udbetaling af dine dagpenge.