Hjemmevejledere

Til borgere med en nedsat psykisk funktionsevne, som har brug for socialpædagogisk støtte i egen bolig, bofællesskab eller solist bolig.

Hjemmevejlederne har forskellige faglige baggrunde, men har erfaring med at hjælpe borgere med en nedsat psykisk funktionsevne med:

  • struktur på hverdagen
  • praktisk støtte (indkøb, overholde aftaler mm.)
  • støtte til udvikling af relationer, sociale kompetencer mm.
  • arbejde med eventuelt misbrug.

Hjemmevejlederne er tilknytter de fire socialpsykiatriske centre i København: Center City, Center Amager, Center Nørrebro og Center Nordvest.

Man skal visiteres til at få støtte fra en hjemmevejleder, og hvor mange timer om ugen/måneden samt hvor langt et forløb er individuelt. 

Kontakt